Uppföljning

Alla våra kunder erhåller en kostnadsfri uppföljning antingen via mail, per telefon eller ett personligt möte.

I den går vi tillsammans igenom statistik gällande er annonsering på Google.
Vi tittar även på hur kostnaderna har förändrats sedan föregående period.
Efter detta utvärderas hur annonseringen ska se ut för nästkommande period.    
                                                                         
Ingen av våra tjänster är bindande på något sätt, och vi tillämpar inte heller någon uppsägningstid.
Detta på grund av att vi alltid strävar  efter nöjda kunder.