Mediaplanering

 

Sökmedia, en värld lika komplex som enkel. Det handlar om hitta de kunder som är intresserade av just Era produkter. Det är numera är väldigt många som uppvaktar Er, för att försöka övertyga Er om att de förtjänar Era marknadsföringsinvesteringar. Det krävs dock en hel del erfarenhet, kunskap och förståelse för varje media, för att kunna välja vad som ger störst avkastning på investerat belopp. Det kan kännas överväldigande och kanske ofta slutar med att ni avböjer erbjudanden som faktiskt skulle kunna varit vinnande, av den enkla anledningen, att Ni inte kan mäta vad Ni kan få ut av investeringen.

Lika bra som ni är på att byta däck, laga tänder, sälja kläder eller möbler, lika bra är vi på att analysera och förstå Era kunders sökbeteende. Låt oss därför 'förstå Era kunder', låt oss som vana förhandlare göra Era upphandlingar och framförallt låt oss se till att Era investeringar ger Er både nya kunder men även nöjda kunder.

Man kan sammanfatta det med fem steg:

Analys

Vi analyserar Er befintliga medieinvesteringar och det nuvarande sökbeteendet inom Er marknad. Sedan går vi igenom större delen av den digitala marknaden och utvärderar dessa mediers egenskaper i förhållande till Ert behov.

Upphandling

När mediestrategin är lagd tar vi fram produktspecifika rekommendationer i valda medier. Vi sköter både förhandling och upphandling åt Dig som kund.

Optimering

För att säkerställa att alla upphandlade kampanjer håller god kvalité arbetar vi med kontinuerlig optimering under hela kampanjperioden. Det betyder att Din kampanj blir allt bättre och mer träffsäker med tiden.

Uppföljning

Varje marknadssatsning följs upp och utvärderas löpande. Som kund får Du ta del av statistikrapporter som visar vilka resultat Dina investeringar har gett.

Administration

Solution Group tar hand om alla moment, från fakturahantering och överlämning av kampanjmaterial, till kvalitetssäkring och kontakterna med de olika sökmedialeverantörerna.

 

Som kund hos Solution Group har ni alltid en personlig mediaplanerare som sköter all Er hantering utifrån den mediaplan som utarbetats av oss, och godkänts av Er. Efter att mediaplanen är godkänd, är Er insats över för resterande delen av året och vårt arbete tar vid på riktigt. Alla säljare eller intressenter som erbjuder Er annonsering i olika medier, sköter vi kontakten med. Läs mer om detta under Mediarådgivning.