SEO - sökmotoroptimering

SEO står för ”Search Engine Optimization” vilket betyder sökmotoroptimering på svenska.

Att optimera er hemsida betyder att vi gör tekniska justeringar och tillägg på den så att kommer högre upp vid sökning på Google. Detta är ett sätt som kan ta en viss tid att få igenom, men har stor genomslagskraft när det väl har hänt.

Av den anledningen är det bra att jobba parallellt med AdWords och SEO, då AdWords slår igenom ngt snabbare.

Det är också en tjänst som måste underhållas, men som är väl värd sina pengar. Högt ROI, return of investment, dvs mycket tillbaka på varje investerad krona.

Det finns även här, flera oseriösa aktörer, som optimerar hemsidor för en kanske lägre kostnad. Det kan få stora konsekvenser då Google m fl har 'riktlinjer' för vad de tillåter. Om det visar sig att er hemsida optimerats på ett sätt som inte är godkänt så kan det hända att Google tar bort er hemsidas höga ranknings-status och lägger den långt ner. Det är närmast ett katastrofläge då användandet av Google ökar lavinartat och vi svenskar är flitiga 'nät-sökare'.

Några fakta om sökvolymerna på Google: 
Google är störst av alla sökmotorer och har 48% av marknaden. Därefter kommer Yahoo med ca 22%.

Varje dag görs tjugofem miljoner sökningar bara i Sverige, och det är den största beslutskanalen inför köp av produkter och tjänster.

Av de drygt 6,7 miljoner svenskar (feb 2013), som går ut på internet varje vecka använder ca 80 - 85% sökmotorer. Det innebär att det finns en potentiell räckvidd på 5,5 miljoner personer!

Välkommen att kontakta oss för mer information gällande SEO!