SEO - sökmotoroptimering

 SEO står för ”Search Engine Optimization” vilket betyder sökmotoroptimering på svenska.

Att optimera er hemsida betyder att vi gör tekniska justeringar och tillägg på den så att kommer högre upp vid sökning på Google. Detta är ett sätt som kan ta en viss tid att få igenom, men har stor genomslagskraft när det väl har hänt.

Av den anledningen är det bra att jobba parallellt med AdWords och SEO, då AdWords slår igenom ngt snabbare.

Det är också en tjänst som måste underhållas, men som är väl värd sina pengar. Högt ROI, return of investment, dvs mycket tillbaka på varje investerad krona.

Läs mer